Skup zużytych materiałów eksploatacyjnych

Start - Profile - Archiwum - Przyjaciele

Recykling i utylizacja materialów eksploatacyjnych, Karta Przekazania Odpadu

Dodany 19.10.2015 o 01:32 - 0 komentarzy - dodaj komentarz - Link

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który jest potwierdzeniem, że biuro w sposób odpowiedni i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Każda firma, która wytwarza odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do kolejnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje znajdują się w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego pojazdu, w którym przewożone będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze specyfikacją odpadów, albowiem w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednakże materiałem niebezpiecznym, może być chociażby zużyty toner z urządzenia drukującego. www.ekoswiat.eu


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online