Bądźmy eko, artykuły i informacje dotyczące ochrony środowiska

Start :: Mój profil :: Archiwum :: Przyjaciele

Recykling i utylizacja materialów eksploatacyjnych, Karta Przekazania Odpadu

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który jest potwierdzeniem, że firma w sposób poprawny i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go właściwemu podmiotowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Wszelka firma, jaka generuje odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w którym przewożone będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu

Dodany 5.10.2015 o 10:52


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online