Nadużycie prawa poprzez podnoszenie zarzutu

Naduzycie prawa jako przeslanka roszczenia

Dodany przez Unspecified
W okresie od dnia 1 listopada 2006 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w G. wypłacił na rzecz powoda kwotę 10.647,88 złotych tytułem renty z powodu niezdolności do pracy. Powodowi przyznano zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 złotych miesięcznie. Łączna kwota zasiłku wypłaconego na rzecz powoda w okresie od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 lipca 2011 roku wyniosła 7.479 złotych. W okresie od dnia 4 kwietnia 2006 roku do dnia 30 sierpnia 2006 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w K. wypłacił na rzecz powoda łączną kwotę 3.629,64 złotych tytułem zasiłku chorobowego.

polecani adwokaci z Lodzi


Zdaniem Sądu Apelacyjnego prawidłowo również Sąd Okręgowy przyznał rację pozwanemu, że roszczenie powoda zostało złożone po upływie terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z faktu zakażenia go wymienionym wyżej wirusem. Jednakże okoliczności przedmiotowej sprawy są na tyle wyjątkowe, że uzasadniają stwierdzenie, że obrona pozwanego poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia jest sprzeczna z zasadami słuszności.

skuteczny adwokat łódźPowódka W. W. (1) w okresie od 19 listopada 2004 r. do 31 stycznia 2006 r. prowadziła na ww. nieruchomości działalność gospodarczą polegającą na „sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów nowych i używanych” w tym odpadów i złomu. Dnia 12 kwietnia 2005 r. złożyła wniosek o ustalenie warunków zabudowy poprzez dobudowanie z tyłu istniejącego budynku patrząc od ul. (...), budynku magazynowego i pomieszczeń socjalnych o szerokości odpowiadającej szerokości budynku istniejącego o długości 10 m. Pozwany odmówił zgody na warunki planowanej zabudowy ze względu na przebieg sieci kanalizacyjnej, a pozwana nie zgodziła się na rozbudowę o tych rozmiarach twierdząc, że ze względu na przebieg sieci cieplnej możliwy jest wyłącznie obiekt niniejszy.


Apelację od powyższego wyroku złożyła powódka zaskarżając go w całości i wnosząc o zmianę zaskarżonego orzeczenia i uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki - Gminy M. S. kosztów postępowania za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji, z pozostawieniem temu sądowi kwestii rozstrzygnięcia o kosztach procesu za obie instancje. www

W dniu 13 maja 2011 r. przedstawiciel pozwanej oświadczył powodowi, że nie uzależnia rozliczeń od dalszych zleceń, a jedynie wskazuje, że w zaistniałej sytuacji … najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby rozliczenie poprzez wzajemne kompensaty. Powołując się na pozostałych (...) wskazał, że wynikające z umowy z 3 listopada 2009 r., a wyliczone przez powoda wynagrodzenie w wysokości 2.587,48 zł pozostaje w rażącej dysproporcji do rzeczywistego nakładu pracy prawników Kancelarii zaangażowanych w prowadzenie spraw E. (przeszło 500 godzin i kilkanaście tomów akt). Kancelaria dołożyła należytej staranności, aby doprowadzić do spowodowania sprzedaży aktywów i … ponawiała procedury sprzedażowe (dowód: odpis pisma k. 50 akt).

10:05 - 16.4.2018 - dodaj komentarz


Poprzednia strona Następna strona
Opis Bloga
Waloryzacja udziałów członkowskich w spółdzielni
Start
Mój profil
Archiwum
Przyjaciele


Ostatnie Wpisy
- Roszczenie o przyjecie do spóldzielni
- Zadanie dzialu spadku i zniesienia wspólwlasnosci
- Naduzycie prawa jako przeslanka roszczenia


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online