Skupujemy tonery i tusze

Start :: Mój profil :: Archiwum :: Przyjaciele

Wszystko zwiazane z ochrona srodowiska

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który potwierdza, że biuro w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go właściwemu podmiotowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, które wskazują podmiotowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Wszelka firma, która wytwarza odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne znajdują się w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w którym przewożone będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zapoznać się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości wypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu

Dodany 7.10.2015 o 11:44


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online