Ekologia

Recykling i utylizacja, metody przetworzenia odpadów, ciekawe artykuly i nie tylko

Dodano 9.11.2015 o 10:51
Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który potwierdza, że biuro w sposób poprawny i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go właściwemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Każda firma, jaka generuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie przekazania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego pojazdu, w jakim przewożone będą odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu

Linki

- Start
- Mój Profil
- Archiwum
- Przyjaciele
- Mój Foto Album

ReklamaPrzyjacieleGry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online