Skup pustych materiałów z drukarek Start | Profile | Archiwum | Przyjaciele
Gdzie oddać puste pojemniki z drukarek? zapraszam do artykułu

Skup pustych tonerów i tuszy, nowosci ze swiata23.9.2015
Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który jest potwierdzeniem, że firma w sposób poprawny i właściwy z prawem, oddała odpad, przekazując go odpowiedniemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i obiekty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Wszelka firma, która generuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do następnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego pojazdu, w którym przesyłane będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z urządzenia drukującego. www.puste.info
0 komentarzy | dodaj komentarz | Przeglądaj


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online