O mnie

Utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych z drukarek

Ostatni wpis
Menu

Reklama
Strona 1 z 1
Poprzednia | Następna

Karta przekazania odpadu


8.7.2015 - Skup pustych tonerów i tuszy z drukarek
Pojęcie energii jest bardzo szerokie. rozmawiając o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w wiązaniach powstających między atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Niezależnie od tego z jakim typem energii mamy styczność, jej działanie sprowadza się do dwóch sposobów: przekazywania energii oraz jej przemiany. Przenoszenie energii jest zdarzeniem polegającym na przekazywaniu jakiejś jej części z jednego miejsca w inne. Występuje sporo źródeł, z jakich da się otrzymać energię stosowaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po jakimś czasie żródła te, z jakich dotychczas czerpaliśmy energię wyczerpią się. W związku z tym coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej źródeł. przypuszcza się, że niedługo stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w specjalnie do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka widokiem. Wiatraki poruszane mocą wiatru nie są nowym wymysłem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, korzystali z młynów wiatrowych (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, inaczej obrotowymi. Wraz z upływem czasu ludzie wymyślali kolejne sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak opracowanym mechanizmem przekładek, aby mogły podnosić worki wypełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia terenów stycznych z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele plusów, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków atmosferyczych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny napędzane wiatrakami. W pewnych regionach karierę robią, wprawiane w ruch mocą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z często bardzo głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Typowy silnik poruszany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego przytwierdza się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki napędzane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie stosuje się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się dwutlenku węglą. Również energia uzyskiwana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w jakich turbiny generatora prądu są napędzane wodą niesioną przez rzeki. Prototypy zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dochodzi co roku ogromna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać zarówno w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. około 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią akcesoriów gospodarstwa domowego. Aby można było z niej korzystać także w nocy, można magazynować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby dodać, że ilość energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc instalować baterie słoneczne nawet w krajach, położonych blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Definicja energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zgromadzonej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi, dlatego można zakładać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy dowiercić się do głębokości na jakiej zalegają gorące wody, a następnie blisko pierwszego odwiertu wykonać kolejny, przez który da się pobierać wodę geotermalną. Pozyskana dzięki tej metodzie energia może być zużyta np. do ocieplania mieszkań. Byłoby świetnie, jeżeli w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i wykorzystanie czerpanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem w dużej mierze utrudniającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest wysoka cena wymaganych do jej przetwarzania instalacji. Bez wątpienia wielką zaletą omówionych wyżej źródeł energii jest to, że są one absolutnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości.

Komentarzy ( 0 ) :: Dodaj komentarz :: Przeglądaj
Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online