Wszystko o recyklingu


Firma gdzie można oddać zużyte tonery i tusze z drukarek

Start | Mój profil | Archiwum | Przyjaciele


Firma gdzie mozna oddac zuzyte tonery i tusze z drukarek

Posted at 09:40, 20.7.2015

Pojęcie energii jest bardzo znaczne. Mówiąc o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w wiązaniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Bez względu z jakim rodzajem energii mamy styczność, jej działanie sprowadza się do dwóch sposobów: przenoszenia energii a także jej transformacji. Przekazywanie energii jest zjawiskiem polegającym na przekazywaniu jakiejś jej części z jednego miejsca w drugie. Istnieje sporo pochodzeń, z których da się otrzymać energię wykorzystywaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po jakimś czasie te źródła, z jakich do tej pory wydobywaliśmy energię wyczerpią się. Dlatego coraz częściej szuka się alternatywnych jej pochodzeń. przypuszcza się, że w przyszłości stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia uzyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia pozyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w szczegółowo do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne spaliny, jedyną ich wadą jest głośna praca generatorów. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka urozmaiceniem krajobrazu. Wiatraki poruszane siłą wiatru nie są nowym wymysłem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wraz z upływem czasu ludzie wymyślali nowe sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Używali wiatraków, z tak opracowanym systemem przekładek, aby mogły podnosić worki napełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia terenów stycznych z morzem. Mimo, iż wiatraki mają wiele zalet, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków atmosferyczych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr korzystanie z takich urządzeń jest niemożliwe. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny napędzane wiatrakami. W danych regionach popularne są, wprawiane w ruch mocą wiatru, pompy łopatkowe, stosowane do pompowania wody, z często bardzo głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, nazywa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik poruszany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego montuje się około dwudziestu, właściwie wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się spalin. Podobnie energia uzyskiwana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są poruszane wodą płynącą z rzek. Prototypy zmierzające do wykorzystania pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dociera co roku gigantyczna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odnalezionych na świecie. Energię słoneczną można stosować podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. Mniej więcej 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby można było z niej skorzystać dodatkowo w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby wspomnąć, że część energii, którą uzyskuje się z baterii słonecznych, zależy tylko od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc instalować baterie słoneczne nawet w regionach, położonych blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Definicja energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zgromadzonej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest ciepłe wnętrze ziemi, można więc przypuszczać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy wykonać odwiert na głębokość na jakiej zalegają gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu wykonać kolejny, przez który można czerpać wodę geotermalną. Pozyskana dzięki tej metodzie energia może być zużyta np. do ogrzewania pomieszczeń domowych. Byłoby wspaniale, jeżeli w najbliższej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i użycie pozyskiwanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem w dużej mierze ograniczającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena potrzebnych do jej przetwarzania instalacji. Niewątpliwie wielką korzyścią omówionych wyżej źródeł energii jest fakt, że są one całkowicie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt zdecyduje o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości.


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online