Ekologia Start | Profile | Archiwum | Przyjaciele
Skup pustych tonerów i tuszy z drukarek

Wszystko zwiazane z ochrona srodowiska15.6.2015
Wody mogą stać się skażone przez sztuczne substancje, będące wynikiem aktywności człowieka, oraz wskutek oddziaływania zwykłych procesów. Takim normalnym procesem mogą być przeróżnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą składniki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych oraz mase innych. O dużo bardziej groźne dla środowiska są jednak zanieczyszczenia spowodowane poprzez człowieka. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale też gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami różnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są dodatkowo w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z terenów przemysłowych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i miejskich. Niebezpieczne substancje dostawać się mogą do wód również za pośrednictwem powietrza, do którego emitowane są pyły i gazy z różnych gałęzi przemysłu. W przypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód ze względu na sposób ich dopływu, wyróżnia się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe znaczą, że są one wprowadzane do wód idealnie w wyznaczonym miejscu (np. zrzuty ścieków miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są powiązane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na jakimś ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w rozmaitych miejscach zasobnika wodnego. Do tego typu zanieczyszczeń należą te, jakie przedostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, także zmiany chemiczne poprzez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przez rozmaitych związków, których nie sposób wymienić. Należałoby aczkolwiek podkreślić, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w jakości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne są powodem powstawania takich chorób jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu
0 komentarzy | dodaj komentarz | Przeglądaj


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online