Ekologia Start | Profile | Archiwum | Przyjaciele
Przyjęcie zużytych materiałów eksploatacyjnych z urządzeń drukujących

Przyjecie zuzytych materialów eksploatacyjnych z urzadzen drukujacych24.7.2015
Powłoka ozonowa chroni przed śmiertelnym dla organizmów żywych promieniowaniem ultrafioletowym. Dociera ono do nas od Słońca i jest niewidzialne. Promieniowanie ultrafioletowe bardzo niekorzystnie oddziałuje na komórki skóry, niszcząc ich materiał genetyczny i przyspiesza proces ich starzenia się. Jest także przyczyną zwiększenia ryzyka powstawania chorób nowotworowych. Skóra w obronie przed takim działaniem staje się brązowa (dla nas jest to nic innego jak opalenizna). Ale nie tylko ludzie narażeni są na szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe Na szczęście na ziemi jest naturalna ochrona w postaci powłoki ozonowej, jest to trójwartościowa alotropowa odmiana tlenu. Jego cienka warstwa na wysokości 25-35km. W ogromnym stopniu neutralizuje szkodliwe promieniowanie. Największe ubytki ozonu w górnej warstwie atmosfery zaobserwowano nad Antarktydą. Dwadzieścia pięć lat temu zapoczątkowano pierwsze badania dotyczące warstwy ozonowej. Zauważono zwiększanie się zasięgu dziury ozonowej oraz odkryto, że w niektórych miesiącach ubytek ozonu jest szczególnie duży przede wszystkim w południowym obszarze biegunowym. W wyniku badań wykryto, że małe stężenie ozonu występuje również w innych obszarach globu. Obecnie nad Antarktydą jest region o bardzo małej zawartości ozonu. Jednak nie jest to podyktowane aktywnością człowieka tylko wyjątkowo długą i ostrą zimą która miała miejsce nad biegunem południowym. Podobna sytuacja miała miejsce ostatnio nad Arktyką. Przepowiednie dotyczące odnowienia warstwy ozonowej są optymistyczne dzięki ograniczeniu emisji freonów, czyli związków najbardziej zagrażających cienkiej ozonowej warstwie ochronnej, naukowcy szacują że na całkowite odbudowanie potrzebne jest mniej więcej dwadzieścia lat. przemiana ta następuje jeszcze za naszego życia i niedługo ponownie będziemy mogli bezpiecznie cieszyć się z kąpieli słonecznych. warstwy ozonowej jest chlor. Kluczowym źródłem tego gazu w wyższych warstwach atmosfery są freony. Groźne działanie chloru polega na rozkładaniu ozonu (trójatomowego tlenu) na cząsteczki zwykłego tlenu dwuatomowego, które nie posiadają już właściwości ochronnych przed promieniowaniem ultrafioletowym. Chlor dostaje się również do górnych warstw atmosfery podczas erupcji wulkanicznych. Takie erupcje występują jednak na tyle rzadko że nie są w stanie zaszkodzić w większym stopniu warstwie ozonowej. Ubytek ozonu zachodzi w stałym tempie, co wyklucza zjawisko wulkanizmu jako główne źródło problemu, z którym mamy do czynienia. Freon, który jest skutkiem ubocznym przemysłu, powstaje w produkcji farb, lakierów, kosmetyków oraz innych produktów w popularnych aerozolach. Były tez wykorzystywane w różnego rodzaju instalacjach chłodniczych np. w lodówkach i zamrażarkach. Specyficzną cechą tych związków jest fakt że są one nieaktywne chemicznie w warunkach normalnych, jednak podczas promieniowania ultrafioletowego, ma miejsce rozkład i wydzielanie się szkodliwego dla ozonu chloru. Dzięki pogarszającej się sytuacji, na międzynarodowej konferencji w Montrealu w roku 1987. ustawiono sobie za cel zmniejszenie produkcji freonów o 50% do roku 2000. W wielu regionach zakazano stosowania freonów w aerozolach i chłodziarkach. Co prawda ozon w górnych warstwach atmosfery jest konieczny dla życia na naszej planecie, jest on szkodliwy w bezpośrednim kontakcie z organizmem. Cząsteczki ozonu poprzez swoją wysoką aktywności chemiczną szkodzą komórką np. roślin czy płuc. Ozon w przypowierzchniowej warstwie Ziemi powstaje w wyniku reakcji spalin z promieniowaniem słonecznym. Największe zagrożenie dziura ozonowa stanowi dla organizmów zwierzęcych albowiem nie mają one zdolność ochrony przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Człowiek chroniony jest np. przez ubranie oraz specjalne filtry. http://puste.info
0 komentarzy | dodaj komentarz | Przeglądaj


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online