Ochrona środowiska

Wszystko zwiazane z ochrona srodowiska

11:44, 4.11.2015 .. 0 komentarzy .. Link
Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który potwierdza, że biuro w sposób poprawny i właściwy z prawem, oddała odpad, przekazując go adekwatnemu podmiotowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Każda firma, która generuje odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w którym transportowane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze specyfikacją odpadów, gdyż w większości przypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z urządzenia drukującego. www.puste.info

O Mnie

Start
Mój Profil
Archiwum
Przyjaciele
Mój Foto Album

Reklama
Kategorie


Ostatnie Wpisy

Wszystko zwiazane z ochrona srodowiska

PrzyjacieleGry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online