Wszystko o recyklingu Start | Profile | Archiwum | Przyjaciele
Firma gdzie można oddać zużyte tonery i tusze z drukarek

Utylizacja zuzytych materialów eksploatacyjnych z drukarek2.7.2015
Wody mogą stać się zanieczyszczone przez sztuczne substancje, będące wynikiem działalności człowieka, jak również dzięki oddziaływania zwykłych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być przeróżnego rodzaju zmywy niosące ze sobą pierwiastki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych oraz mase innych. O wiele bardziej szkodliwe dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia spowodowane poprzez człowieka. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale także gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód najczęściej ze ściekami różnego pochodzenia: komunalnego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów przemysłowych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Niebezpieczne substancje przedostawać się mogą do wód również drogą powietrzną, do którego emitowane są pyły i gazy z przeróżnych gałęzi przemysłu. W wypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód ze względu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe oznaczają, że są one wprowadzane do wód w dokładnie określonym miejscu (np. zrzuty zlewów miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na jakimś ciągu (np. ulice o wzmożonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w różnych miejscach zbiornika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń przynależą te, jakie dostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, także zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przy użyciu różnych związków, jakich nie sposób wymienić. Należałoby jednakże zaznaczyć, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi duże, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne są powodem powstawania takich chorób jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu
1 komentarzy | dodaj komentarz | Przeglądaj


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online